{$description} {$description}
{$description} {$description} {$description}
English version Русская версия Българска версия Начало » Продукти и услуги
Home page    
{$description} ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
"Сред изменчивите и умиращи форми в живата природа, най-дълговечни и непреходни остават постиженията на обработения камък!"


В съвременния свят, сферите на приложение на природните камъни са многобройни: облицовъчни плочи, настилки, фасадни елементи, аксесоари и детайли за дома и т.н. "БУЛМАРМА" АД е готова да предложи на своите клиенти широка гама качествени изделия от природни камъни за гражданското и частното строителство; оборудване, инструменти и услуги, свързани с използването на мрамор и гранит:
 • стандартна продукция и слабове от мрамор и гранит

 • варовик и травертин

 • гранитни облицовъчни плотове

 • мраморни облицовъчни плотове
  плоскостни изделия: с правилна /праволинейна/ и неправилна форма: подпрозоречни, сенитарни, бар-плотове, кухненски и др.; стъпала, парапети, сводове, рамки около врати и прозорци, облицовки на камини и много други детайли по чертеж на клиента

 • Обемни издания: колони, балустри, фризове, корнизи и др.

 • Гранитни павета, бордюрни камъни и др.

 • Диамантени сегменти и дискове с диаметър от 125 мм до 2500 мм

 • Професионални средства за поддържане на повърхността на камъните: полировъчни пасти, лепила, миещи средства, почистващи и др.

 • Диамантови фрезоващи глави, диамантови шкурки


 • Акционерно дружество "БУЛМАРМА" е динамично развиваща се фирма, основните продукти на която са надеждните, красиви и дълговечни изделия от мрамор и гранит.
  "БУЛМАРМА" АД вече години наред е безспорен лидер сред фирмите, износители на изделия от мрамор и гранит от България.
  Местоположението в центъра на Балканския полуостров и близостта на многобройни уникални кариери и пристанища, професионализма в обработката, опаковката и транспорта на каменните изделия и стандартна продукция, ни определят като търсеният от Вас добър партньор на Балканите.
 • Ние сме в състояние да Ви предоставим лабораторни данни за физико-механични показатели, изследвания за радиоактивност за гранита, химичен състав за предлаганите от нас материали.
 • Производствената база на фирмата се намира в гр. Перник, на 20 км от гр. София.

 • Ние работим със строители, архитекти, дизайнери, но разбира се крайни потребители на нашите продукти са бизнес партньори и частни лица.

 • Новото, почти напълно автоматизирано производство, новите екологично чисти технологии, висококвалифицирания професионален състав на работещите във фирмата, ни позволяват постоянно да разширяваме асортимента от продукти и да повишаваме качеството им, а така също и да предоставяме максимума от услуги, свързани с нашите основни продукти.

 • Нашият многогодишен опит в работата с естествени скални материали, използването на челни технологии и научния подход гарантират високо качество на изпълнените работи: от консултацията и дизайна до монтажа и издаването на обекта.

 • Ние съдействаме за развитието на Българската икономика, разширявайки производствените си мощности със съвременно оборудване и материали, създавайки нови работни места и осъществявайки постоянно обучение на персонала.

 • Честност, отговорност, оперативност и висок професионализъм в работата - наши основни правила в деловите отношения с партньорите.

 • Нас ни обединявам корпоративния дух, стремежа за процъфтяване на Компанията и доволния клиент. • Проектиране и монтаж на изделия от скални материали

  "БУЛМАРМА" АД е дългогодишен лидер в България в пълния инженеринг, включващ проектиране, производство, монтаж и поддържане на изделия, облицовки и настилки от мрамор, гранит, варовик, травертин.
  Квалифицираният екип от проетантн, строителни инженери и технически ръководители, е в състояние да изпълни:
 • работно заснемане и проектиране

 • спецификация на изделията

 • консултации при избор на каменните материали

 • заснемане на обекти, размери и изделия, стъпала, плотове и др. От място на обекта

 • избор на окачващи системи, конструкции и елементи за окачване на фасадни облицовки

 • отлагане на място на обекта на настилки, облицовки, оси, коти, нива, стъпала и др.

 • експедитивен монтаж, фугиране с подходящи смеси, изпълнение на дилатационни и разширителни фуги, почистване и защита на изпълнените настилки и облицовки

 • консервация, хидрофобизация, силикониране и други козметични операции

 • екзекутивни проекти и документация, сертификати за физикомеханични показатели, химичен състав, изследвания за радиоактивност на материалите и др.


 • Изпълнените от нас обекти са предадени с отлично качество и в договорения срок. Това можем да потвърдим с референциите от нашите Възложители.